Holsåsen

HOLSÅSEN STØLSGREND BLÅTT FELT | 1000 meter over hverdagen | Panoramautsikt og fantastiske solforhold |

Pris ant: Kr. 890.000,-

Velkommen til Holsåsen Stølsgrend BLÅTT felt - Sløkjimyrvegen. Er du opptatt av sol, utsikt, skiløyper, turstier, sykkelveier, fiskevann, jaktterreng, stillhet og det å finne ro og fred? Da kan første skritt være å finne deg en tomt på vakre Holsåsen, beliggende midt i mellom majestetiske Hallingskarvet og Reineskarvet.


Hva gjør Holsåsen Stølsgrend så spesielt:
- Lokalhistorie
- Kulturminner
- Ro, fred og stillhet
- Midt i skarvheimen
- Sørvendte tomter med lang solgang
- Kort vei til maskinpreparerte skiløyper
- Godt tilrettelagt turstinett
- Gode sykkelmuligheter langs grusveier og stier
- Mulighet for fiske
- Rikt og variert dyreliv
- Tilrettelagt skileikområdet med lavo og fritt fiske
- Høy standard(vei, vann/avløp inkludert. Fibertilgang under planlegging)
- 20 minutter til Geilos butikker, alpinbakker, restauranter m.m
- Midt mellom Oslo og Bergen

Priser fra 890.000 - 1.500.000,-.

Det vil være mulig å sikre seg tomt i starten av det nye feltet. Byggestart i løpet av 2018.

Ta kontakt for øvrig info og privat visning.

- - -

Standard
Infrastruktur frem til tomtegrense er inkludert i prisen.

Kjøper plikter å betale for drift av privat vei, vann, avløp, løyper og stier med ½ andel dersom hytten ikke bygges innen 3 år.

Kjøper er forpliktet til å betale et årlig bidrag med på Kr. 1000.- til preparering av skiløyper og vedlikehold av tur stier m.m. etter at hytta er bygd.

Tomtene overtas etter fradeling og leveres med vei, vann, avløp og elektrisitet nærmere en 10 meter fra tomtegrense.

Private veier fra Vegen Søndrol Varaldsettodden driftes av eget styre. Veg fram til tomt, samt vann og avløpsanlegg eies og driftes av Holsåsen Utmarkslag as.

Driftskostnad for vei inn til hytten inkludert snøbrøyting av egen gårdsplass, vann & avløp er differensiert og oppgis på forespørsel.

Årsavgift for Vegen Søndrol Varaldsettodden er Kr. 1800.-

- - -

Beliggenhet
Holsåsen Stølsgrend ligger genialt plassert fra naturen sin side 1000 meter over hverdagen, midt mellom majestetiske Hallingskarvet og Reineskarvet. Her er det utsikt til noen av de vakreste fjellene du kan tenke deg.
Holsåsen er perfekt for alle med ønske om et variert turterreng og gode fritidstilbud. Om vinteren har man et fantastisk skiterreng, med en rekke preparerte langrennsløyper rett utenfor hytteveggen. Her finner du også gode forhold for kiting. Om sommeren ligger alt til rette for flotte turer i fjellområdet rundt, eller koselige sykkelturer langs de mange fine grusveiene området byr på. Stor lavo til fri bruk for hyttefolket, fritt fiske i Svartetjødn der lavoen står. Med andre ord noe for både store og små. Stølslivet på Holsåsen er også noe man må få med seg. Og det frister garantert til gjentakelse. Det har vært utallige støler på Holsåsen, både i bjørkebeltet (heimstøler) og på fjellet (langstøler). Nå er det aktive stølslivet over, men her er mange beitedyr om sommeren og stølshusene blir holdt godt vedlike. Nærmeste aktive støl der du får kjøpt stølsprodukt er Fagerdalen på Hovsåsen, en liten kjøretur unna.

Holsåsen har siden 1993 ved hjelp av et stort prosjekt som grunneierlaget stod bak, vært gjennom et storarbeid. Gamle stølsvoller er ryddet, informasjonstavler satt opp og stier er ryddet og merket i samarbeid med hytteeiere. Målet med arbeidet har være å få ryddet opp igjen de igjengrodde stølsvollene og stiene og å få informasjon omkring stølene og andre kulturminne i området. Det er også merket mange kullgroper og andre kulturminner i området. Prosjektet har vært blant de mest omfattende kulturlandskapsprosjektene i Buskerud så langt.
Hyttetomtene ligger enten i grensen mot høyfjellet, eller like nedenfor, godt vernet av bjørkeskog og med sol fra morgen til seine kvelder. Kommunikasjonen er enkel, vinter som sommer. Veien opp er vinterbrøytet, og det er lagt til rette for parkering på egen grunn.
Du vil snart merke at du blir en del av dette tradisjonsrike området når du kommer hit.

Ca. 12 minutters kjøring til dagligvarebutikk, Kiwi på Hagafoss.

Fra tomtene bruker du 20 minutter til Geilo, som er mer enn bare snøføyk og ski.
Et drømmested både vår, sommer og høst. Geilo er mulighetenes fjellrike. I tillegg til alpint, langrenn, snowboard og kiting, finner du også en masse muligheter for fritidsaktiviteter året rundt.
Mulighetene er uendelige for fjellturer innover Hardangervidda. Går dine interesser i retning av jakt, fiske, sykling og riding, vil du kunne få tilgang til det beste av hva norske fjellheimen har å by på.

Kjører du ca. 25 minutter andre veien til Sudndalen, finner man et alpinanlegget som er kjent for sine flotte "off pist" løyper og ellers nedfarter tilpasset de fleste. Like ved er også Hermon Fjellbad godt etablert, med vannrutsjebane, svømmekanal, barnebasseng, utebasseng , treningsenter og servering.

Til Holsåsen er det ca. 3 timer kjøring fra Oslo, og ca. 3,5 timer fra Bergen.

- - -

Adkomst
Følg RV7 til Hagafoss og følg Rv 50 i retning Hovet. Etter ca 1,5 km ta til høyre ved kryss merket med Steinstølen. Følg denne veien oppover og ta til høyre ved neste kryss merket med Steinstølen. Følg denne veien i ca 5 km, igjennom bom (50 kr) og forbi parkeringsplassen på Steinstølan. Følg veien til toppen(Storemyr). Ta så ned til venstre. Du vil da se tomtene forran deg. Se tilsalgsplakat. Se også kartskisse på finn.no.

Parkering
Sommer og vintervei til tomten. Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser pr. boenhet på hver tomt. For mer informasjon se Reguleringsbestemmelser for Holsåsen vedlagt i salgsoppgaven.

Overtakelse
Etter avtale med selger.

Overtagelsesdato skal fastsettes før aksept av bud. Ved spesielle ønsker skal dette fremkomme som forbehold i evt. bud.

Diverse
Kjøper forplikter seg til å bebygge eiendommen ihht. gjeldene lover, forskrifter og reguleringsplan / bebyggelsesplan. Kjøper må betale alle tilknytningsavgifter for tomten.

Eiendommen er ikke oppmålt av megler. Oppgitt areal er hentet fra eiendommens matrikkelbrev.

Kjøper må fremlegge skriftlig bekreftelse på finansiering av kjøpesummen ved underskrift av kjøpekontrakt.

Etter at bud er akseptert vil salget bli markedsført.

- - -

Beskaffenhet
Alle tomtene vil bli levert med vei, vann og avløp til tomtegrensen. Godt brøytede veier vinterstid.

Når du har funnet drømmetomtene. Kan prosessen med utforming av hytta starte. Vi har et tett samarbeid med lokale entreprenører som mer enn gjerne vil bistå deg.

Regulering
Utnyttingsgrad BRA = 216 m2. Unntak gjelder følgende tomter: Tomt 34, 102, 143 og 144 kan bebygges med BRA=156m2. Tomt 56 og 103 kan bebygges med BRA=176m2.
Det tillates en selvstendig boenhet pr. tomt, samt et anneks og et uthus/garasje. Maks mønehøyde er 5,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.

Med anneks menes bygning inntil BRA = 30 m² som tillates brukt til varig opphold.
Anneks skal ikke være en selvstendig bruksenhet. Mønehøyden skal være maksimum 4,5 meter.
Med uthus og garasje menes bygning som ikke skal brukes til varig opphold.
Bygningen kan maksimalt ha et bruksareal BRA inntil 40 m². Mønehøyden skal være maksimum 4,5 meter. Kravet om 36m2 BRA til parkering kan inngå i garasjebygning.
Uthus, garasje og anneks eller andre mindre bygninger skal ha tilnærmet samme takvinkel som fritidsboligen. BRA inkluderer også biloppstillingsplass iht. Teknisk forskrift (18m2 pr. biloppstillingsplass).

Se vedlagte reguleringsbestemmelser for mer info.

- - -

Omkostninger
1. Dok.avgift til staten: 2,5% av kjøpesum
2. Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3. Evt. tinglysingsgebyr for pantedok. kr. 525,-
4. Grunnboksutskrift kr. 206,-

For prisant. kr. 850.000,- utgjør dette samlet kr. 22.506,-

- - -

Matrikkelinformasjon
Kommunenr: 620
Gårdsnr: 13
Bruksnr: 101

HOLSÅSEN STØLSGREND BLÅTT FELT | 1000 meter over hverdagen | Panoramautsikt og fantastiske solforhold |