Holsåsen

Stølsgrend

Holsåsen stølsgrend as er eit samarbeidsselskap mellom grunneigarar på Holsåsen som har som formål å utvikle Holsåsen til eit fritidsområde tufta på gamle tradisjonar, men med moderne fasilitetar.

Selskapet står også for utbygging av infrastruktur som veg, vatn og kloakk, organiserer brøyting av vintervegane og tek aktivt del i arbeidet med skiløyper og stigar samt merking og tilrettelegging av kulturminner i området.

Me samarbeider med ulike leverandørar av alt frå ferdige hytter til einskildtenester som elektriker, graveentrepenørar, målerar, rørleggjar m.m.