Holsåsen

Stier og løyper

Dei fantastiske løypene på Holsåsen blir merket og holdt ved like av "Holsåsen stig- og løypenemnd". Last ned kartet som fullstendig PDF her (20Mb).

Fra nettsidene til velforeningen på Holsåsen: Nemnda har ansvaret for merking og preparering for nødvendig vedlikehold og drift av langrennsløyper samt stier i hht vedtatt sti- og løypeplan for Holsåsen. Herunder kommer også evt. inngåelse av grunneieravtaler med evt. kompensasjonsordninger, anleggelse av nye løyper, grunnpreparering, og søknad om tippemidler vedr slike tiltak. Løypenemnda sørger også for å følge opp de tiltak som til enhver tid gjelder sitt område, beskrevet i kommunedel plan for stier og løyper.

Sammensetning av styret:

Knut Medhus, grunneier Gjenstår 1 år
Sander Ottar Søndrål, grunneier Valgt for 2 år
Kari Lie Danielsen hytteeier Gjenvalgt 2 år,
   
Leder: Roald Ekanger hytteeier Valgt for 2 år
Nestleder: Åge Hansen Wiik, hytteeier Gjenstår 1 år
   
Varamedlemmer:  
Torstein Seim, for KM Gjenstår 1 år
Leif Johnny Nestegard, for SOS Valgt for 2 år
Anne-Grete Strøm-Erichsen, for KLD Gjenvalgt for 2 år
Bodil Jensen, for RE Valgt for 2 år
Truls Tollefsen, ÅHW Gjenstår 1 år